Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

5η Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Docomomo

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Docomomo οργανώνεται στις 4 Ιουνίου 2010 η 5η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Η ελληνική πόλη και η πολεοδομία του Μοντέρνου», σε συνεργασία με τον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίαςκαι Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: