Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση για τις Ορκομωσίες


Εκ της Γραμματείας του Τμήματός μας:

Ειδοποιούνται οι φοιτητές/τριες που θέλουν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία  θα πρέπει να καταθέσουν:

·        Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
·        Υπηρεσιακό Σημείωμα  (Υπογραφές από Τεχνική Υπηρεσία, Βιβλιοθήκη, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Φοιτητική Μέριμνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Διπλωματική Εργασία).
·        Πάσο
·        Βιβλιάριο Υγείας (εφόσον έχουν)

στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 12 Ιουλίου 2013.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται για την ορκωμοσία των φοιτητών
  1. Δύο (2) αντίγραφα διπλώματος
  2. Δύο (2) αναλυτικές βαθμολογίες
  3. Ένα (1) πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
  4. Ένα (1) πιστοποιητικό για τη στρατολογία (για τους άντρες)
Για τη μεμβράνη του διπλώματος απαιτείται ένα παράβολο 5 ευρώ.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν την Διπλωματική
(ή και τη διάλεξή) τους μέχρι 12 Ιουλί
ου 2013 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (ΠΡΟΚΑΤ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Οι φοιτητές/τριες μετά από την ορκωμοσία θα πρέπει να περάσουν από την Κοσμητεία (ΠΡΟΚΑΤ), για να κάνουν αίτηση για πιστοποιητικό ισοδυναμίας με  MASTER.


Οι υποψήφιοι Διπλωματούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της Ορκωμοσίας μισή ώρα νωρίτερα από την ορκωμοσία για να δηλώσουν την παρουσία τους στην υπάλληλο της Γραμματείας. 


Προθεσμίες για Διαλέξεις και Διπλωματικές Εργασίες


Εκ της Γραμματείας του Τμήματός μας:

  • Η προθεσμία εξέτασης-βαθμολόγησης της Διατριβής της Διδακτικής Ενότητας «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα–Διάλεξη», ορίζεται μέχρι 12/07/2013
Επισημαίνεται ότι το τεύχος της Διατριβής, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την εξέταση.
  • Η προθεσμία εξέτασης-βαθμολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται μέχρι 12/07/2013.

Τη σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε εδώ.