Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Προθεσμίες για Διαλέξεις και Διπλωματικές Εργασίες


Εκ της Γραμματείας του Τμήματός μας:

  • Η προθεσμία εξέτασης-βαθμολόγησης της Διατριβής της Διδακτικής Ενότητας «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα–Διάλεξη», ορίζεται μέχρι 12/07/2013
Επισημαίνεται ότι το τεύχος της Διατριβής, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την εξέταση.
  • Η προθεσμία εξέτασης-βαθμολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται μέχρι 12/07/2013.

Τη σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: