ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME TO ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΣΤΟ Ε-MAIL : arxitektoniki.duth@gmail.com
ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:> eLibrary 
eBooks/Photos/Videos/Programs/...
my computer/elibrary ... στο τοπικό δίκτυο της σχολής> eMagazine
Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Σχολής Ξάνθης
Ιανουάριος 2009


> Δίνοντας λίγο χρώμα στο αίθριο 
Νοέμβριος 2009 [link]

> Arch Photo Missions
Ιανουάριος 2011 [link]


> Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών στο 'Π', 2011 [link] και το ΤΕΥΧΟΣ> Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθήνα - Ελλάδα

> Διαλέξεις
Facebook Fan Page

> 2ο Τεύχος Φοιτιτηκών Εργασιών [2010-2011]
> Καταστατικό Συλλόγου