Τρίτη 29 Μαΐου 2018


Μια πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ.

Επανανοηματοδότηση της Πλατείας Εμπορίου (Παζάρι)

Παρασκευή 1.6.2018 στις 18:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

a