Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

5η συνάντηση του Ελληνικού Docomomo

Η ελληνική πόλη και η Πολεοδομία του Μοντέρνου
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: