Τρίτη, 12 Απριλίου 2011


Μην ξεχάσετε τις ημερομηνίες για τα Συγγράμματα από το πρόγραμμα Eudoxus:

Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων 14/03/2011 - 26/04/2011
Προθεσμία Παραλαβής Βιβλίων από Σημεία Διανομής30/04/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: