Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση για το Μάθημα Αστικός Σχεδιασμος

Λάβαμε την εξής ανακοίνωση:

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι τη Δευτέρα 24/03/ 2014 το μάθημα "Αστικός Σχεδιασμός" αναβάλλεται, λόγω της προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Ο συντονιστής του μαθήματος

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: