Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Charrlie Rose Show

Charrlie Rose interviews famous architects

see the videos on:
o http://www.charlierose.com/

o http://www.youtube.com/

o http://video.google.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: