Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου


26-03-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να δηλώσουν από τη Δευτέρα 29-03-2010 μέχρι την Παρασκευή 16-04-2010 τα συγγράμματα που επιθυμούν να τους διανεμηθούν για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Δηλώσεις συγγραμμάτων πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

Οι δηλώσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής https://secr.eng.duth.gr/unistudent/ με τη χρήση των κωδικών που χορηγεί η Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο μια επιλογή συγγράμματος, οι φοιτητές για να το δικαιούνται θα πρέπει να το επιλέξουν.

Επισημαίνεται ότι συγγράμματα δηλώνονται μόνο για τα οφειλόμενα μαθήματα.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να του διανεμηθούν συγγράμματα, για μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων φοίτησης, για τα οποία δεν έχει λάβει ποτέ και κανένα σύγγραμμα τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη, συμπληρώνει σε υπεύθυνη δήλωση τα μαθήματα αυτά σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.arch.duth.gr/images/stories/proptyxiaka/syggrammata/ypodeigma-yp.dilosis.pdf

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται από τον φοιτητή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Γραμματεία ή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά έχοντας επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση στην ανωτέρω προθεσμία, οι δηλώσεις συγγραμμάτων προηγουμένων εξαμήνων φοίτησης δε θα γίνουν δεκτές.

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.arch.duth.gr/images/stories/grammateia/entipa/ypeuthini-dilosi.pdf

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: