Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Έκθεση Φοιτητικών Εργασιών Αστικού Σχεδιασμού στην ΚαβάλαΟ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας σε συνεργασία με το ΤΕΕ ΤΚΜ, προσκαλεί τους φοιτητές της Σχολής μας για τη δημιουργία Έκθεσης φοιτητικών εργασιών του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός: Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι και ΙΙ, 7ο και 8ο εξάμηνο, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012, στα πλαίσια της ''Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής'' στις 1 με 7 Οκτώβρη. 

Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα στο mail mariagrigoriadou@hotmail.com και να δηλώσουν συμμετοχή.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ομάδας φοιτητών, οι οποίοι θα ενταχθούν στην οργανωτική επιτροπή και θα συντονίσουν με τον κ. Δημήτρη Πολυχρονόπουλο την έκθεση.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση της κ. Μαρίας Γρηγοριάδου:

'' Στα πλαίσια της “Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής” από του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας σε συνεργασία με το ΤΕΕ ΤΚΜ στο διάστημα 01 - 07 Οκτωβρίου με ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο χώρο, μας έγινε πρόσκληση για Έκθεση των φοιτητικών εργασιών
του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός: Προγραμματισμός και Σύνθεση Αστικών χώρων Ι και ΙΙ, 7ο και 8ο εξάμηνο (ανασχεδιασμός παλαιών λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Παναγία, Καβάλα). Οι χώροι που μας διατίθενται βρίσκονται στο κτίριο της Δημοτικής Καπναποθήκης στην Καβάλα και θα διαρκέσει ένα μήνα.

Όσες ομάδες φοιτητών παρακολούθησαν το παραπάνω συνθετικό μάθημα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010 - 2011 και 2011 – 2012 και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με mail (mariagrigoriadou@hotmail.com), δηλώνοντας συμμετοχή.
Καθώς τα χρονικά περιθώρια για την έναρξη της έκθεσης είναι πολύ στενά, είναι σημαντική η δημιουργία ομάδας φοιτητών (από οποιοδήποτε έτος / μικρότερο ή μεγαλύτερο) , οι οποίοι θα ενταχθούν στην οργανωτική επιτροπή και θα συντονίσουν με τον κ. Πολυχρονόπουλο την παραπάνω προσπάθεια.
Για τη συμμετοχή στην έκθεση η κάθε ομάδα φοιτητών μπορεί να φέρει:
- τις τελικές μακέτες του θέματος, (κλ. 1:500 και κλ. 1:200) καθώς επίσης και
- τις πινακίδες με αντιπροσωπευτικά στοιχεία της λύσης (σχέδια, φωτογραφίες, προοπτικές απεικονίσεις, σκίτσα κλπ).
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των παραπάνω ορίζεται η Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012.
Η μεταφορά των πινακίδων και μακετών θα γίνει με μέσο που διατίθεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας.
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου: καταληκτική ημερομηνία δήλωσης φοιτητών (με mail: mariagrigoriadou@hotmail.com) που επιθυμούν να ενταχθούν στην οργανωτική επιτροπή της έκθεσης (μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φοιτητών: 10 άτομα)

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου: καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στην έκθεση των φοιτητικών ομάδων

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου : καταληκτική ημερομηνία παράδοσης και μεταφορά εργασιών από τη Σχολή για το Κτίριο Καπναποθήκης στην Καβάλα
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει έγκαιρη ανταπόκριση (μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου) από μεριάς φοιτητών για το σχηματισμό οργανωτικής ομάδας που θα βοηθήσει στο συντονισμό και το στήσιμο της έκθεσης στην Καβάλα, γίνεται κατανοητό ότι η έκθεση δε θα πραγματοποιηθεί.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος''


Δεν υπάρχουν σχόλια: