Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Δικαιολογητικά Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Ανακοινώθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, τα οποία φαίνονται παρακάτω:
 
 
 
Επισημαίνεται ότι η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (1) συμπληρώνεται από το δικαιούχο γονέα.
 
 
 
 
Για τη σχετική ανακοίνωση της γραμματείας πατήστε εδώ.
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: