Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Παρουσίαση της ECOWEEK

Την Τρίτη 12/3 στις 15:00 θα γίνει παρουσίαση της ECOWEEK στην Αρχιτεκτονική Σχολή, στην αίθουσα του 1ου έτους, από συμμετέχοντες και εκπροσώπους της.

Η ECOWEEK είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα. Στόχος της είναι η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, και η υιοθέτηση των αρχών της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Οι εκδηλώσεις της ECOWEEK απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυρίως στους νέους, προωθώντας την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση απλών καθημερινών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η οικολογική δόμηση. Η ECOWEEK ξεκίνησε τη δράση της από το νησί της Αίγινας το 2005 και σήμερα δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριοποίησης οργανώνει ποικίλα προγράμματα, συνέδρια και εκδηλώσεις.Περισσότερες πληροφορίες για την ECOWEEK βρίσκονται στον ιστότοπό της.


Δεν υπάρχουν σχόλια: