Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4

Μετά την Αθήνα, άλλες δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας προκηρύσσουν αρχιτεκτονικούς διαγψνισμούς για την εξυγίανση τ ν αστικών περιοχών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 837/28-5-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη συνεργασία του με το φορέα «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων & Αναπλάσεις (ΕΑΧΑ) Α.Ε.» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4», με δαπάνη του Πράσινου Ταμείου. Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η αξιοποίηση του «σταυρού», που σχηματίζουν οι δρόμοι μεταξύ 4, τουλάχιστον, τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης (εκτός του ιστορικού κέντρου της πόλης), ως στοιχείο σύνδεσης με υφιστάμενα κενά ή ακάλυπτους χώρους του αστικού ιστού.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα είναι νέοι αρχιτέκτονες έως 40 ετών που θα έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής για γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση περιοχών του Δήμου μας, με πιλοτικό χαρακτήρα για περαιτέρω έργα αναπλάσεων του δημόσιου χώρου


Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης, το Οικοδομικό Τετράγωνο. Επειδή η Ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλέον οικοδομικού τετραγώνου (οικοδομικά τετράγωνα Χ 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία του δημοσίου χώρου.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ελεύθερη επιλογή τουλάχιστον 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου, με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, είτε σε υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε σε απαξίωση παλαιού κτηριακού αποθέματος κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακαλύπτους χώρους. Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του.

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 24/9/2012 και ώρα 15:00.
Δείτε την οριοθέτηση των υποψήφιων περιοχών επιλέγοντας ΕΔΩ.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: