Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Tο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) σε φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, που επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ελληνικά τεχνικά γραφεία και τις διεθνείς σχεδιαστικές ομάδες που συμμετέχουν στο έργο. Κάθε φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να συμβάλλει στο έργο, να αποκτήσει  πολύτιμη πρακτική εμπειρία και να συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών σε ένα έργο που σχεδιάζεται με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών πρακτικών και βιώσιμης αρχιτεκτονικής.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΚΠΙΣΝ απευθύνεται σε φοιτητές που φοιτούν στα τμήματα: Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 4ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών τους, να χειρίζονται άνετα την αγγλική γλώσσα και να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις του τεχνικού γραφείου ένταξής τους.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή κάθε θέσης θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org).

διάρκεια προγράμματος: 17 Σεπτεμβρίου 2012 – 15 Φεβρουαρίου 2013
προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουνίου 2012
υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@snfcc.org

για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: