Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Λαγήνι Workshops

Τα λαγήνιWorkshops αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη σχέση της με το κοινό. Στην Αίγινα, για πρώτη φορά, στήνεται ένα εργαστήριο
εικαστικών το οποίο εκθέτει στο κοινό την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τις παραγόμενες αισθητικές. Ερευνώντας τη δομή της μάθησης, προτείνεται ένα διαφορετικό πρότυπο λειτουργίας τέτοιων εργαστηρίων στην κατεύθυνση της μη διδακτικής παιδαγωγίας μέσα από τον πειραματισμό και την ανταλλαγή γνώσεων.

Η πρώτη έκδοση των λαγήνιWorkshops με θεματική "ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΟΠΟ" εξετάζει τις τοπολογικές αναφορές στις σύγχρονες εικαστικέ πρακτικές και την αρχιτεκτονική. Τα εργαστήρια εστιάζουν στην
πραγματική κατασκευή χωρικών συνθηκών και την παραγωγή εικόνων οι οποίες βρίσκονται σε άμεση αλλεπίδραση με την Αίγινα. Οι συμμετέχοντες καλλούνται να ερευνήσουν τον τόπο ως αισθητικό
φαινόμενο μέσα από την ανάγνωση του κοινωνικού του περιεχομένου. Αναφορές σε αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσουν ο δημόσιος χώρος της πόλης, η διάδραση του ανθρώπου με τα αντικείμενα της τέχνης, η ευπλασία του ανθρώπινου σώματος και η ματιά του καλλιτέχνη πάνω
στα κοινότοπα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας όπως η ιδιώτευση, ο έλεγχος, η αστικότητα, η μαζική κουλτούρα κοκ.

Η δομή των εργαστηρίων είναι συνεργατική και βασίζεται στα δίπολα των προσκεκλημένων συμμετεχόντων από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η μίξη των εκφραστικών μέσων ώστε να ενεργοποιηθούν σε ένα σύγχρονο περιεχόμενο παραδοσιακές
τεχνικές όπως η κεραμική, το αιγινήτικο κοπανέλι ή η μονοτυπία. Για το σκοπό αυτό στήνονται πέντε διακριτές ομάδες ( 1.Performance, 2. Σκηνογραφία, 3. Ready made, 4. Αφίσα, 5. Video ντοκυμαντερ) οι οποίες θα εργαστούν με διαφορετικά εκφραστικά μέσα προς μια κοινή κατεύθυνση: την τελική παραγωγή ενός in situ εικαστικού δρώμενου που θα συμπεριλαμβάνει το έργο όλων. "ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΟΠΟ" είναι μια εικαστική performance η οποία διαδραματίζεται στον κατασκευασμένο σκηνικό χώρο, βιντεοσκοπείται και αποτελεί μια προπαγανδιστική διαδικασία που
σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα.


Δείτε πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια και τις αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του workshop.

14-16 Σεπτεμβρίου 2012, Αίγινα
Oργάνωση: Ιωάννης Δέδες, Σταύρος Κουμούτσος
Yπό την αιγίδα του Aegina FistikiFest 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: