Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Παράταση έκθεσης Hσαϊα - Παπαϊωάννου


Μετά από αίτημα του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος μας, ενημερωθήκαμε ότι η έκθεση Δ. Hσαϊα και Τ. Παπαϊωάννου -30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη θα πάρει παράταση μέχρι και την Κυριακή 20 Μαρτίου, τελευταία μέρα του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων, όπως και της έκθεσης για τους Δ. και Τ. Μπίρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: