Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

2o Εργαστήριο Θεωρητικής και Πρακτικής Αποκατάστασης κτιρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια του Νομού Κοζάνης

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας - Ρυθμολογίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών του Μουσείου Ιστορίας - Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας του Νομού Κοζάνης, οργανώνουν το 2ο Εργαστήριο Θεωρητικής και Πρακτικής Αποκατάστασης κτιρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια του Νομού Κοζάνης με έδρα τον οικισμό Πεντάλοφο.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες διαλέξεις σχετικά με τις αποκαταστάσεις από εξειδικευμένους διδάσκοντες, καθώς επίσης να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία μέσω της άμεσης επαφής τους με τα προς αποκατάσταση κτήρια και τα επιμέρους μέρη τους (τοιχοποιία, κονιάματα, στέγη κ.α.). Οι διαλέξεις καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή διδασκόντων από το Δ.Π.Θ., το Α.Π.Θ., το Ε.Μ.Π. και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θεματολογία εργαστηρίου: Τα πρώτα σωστικά μέτρα, την αποκατάσταση ξύλινων και λίθινων κατασκευών, τη συντήρηση των ωμοπλινθοδομών - οπτοπλινθοδομών και παραδοσιακών κονιαμάτων, τα ενέματα, κ.α.. Ακόμα θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με θέματα από την ευρύτερη περιοχή όπως τα πέτρινα γεφύρια, η μελέτη μετακίνησης της Μονής Παναγίας Τουρνικίου Γρεβενών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Σιάτιστα, Εράτυρα, σε Μοναστήρια και άλλους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής. 
Απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων τέχνης, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των παραπάνω σχολών. 

Τόπος : Μαστοροχώρια Νομού Κοζάνης 
Διάρκεια : 25.07 - 03.08.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: