Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

"Rethinking Mallorca's Seafront" Student Competition

Rethinking Mallorca's Seafront - Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

15/05/2011-15/10/2011 υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
04/11/2011 πέρας προθεσμίας υποβολής προτάσεων

LINK  by  ARCH Medium

Δεν υπάρχουν σχόλια: