Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Πρόγραμμα ERASMUS 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε πρόγραμμα ERASMUS κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οφείλουν να προσέλθουν την Τρίτη 22/05/2012 και ώρα 12:00 στο γραφείο 12 στον όροφο
(γραφείο κ. Πολυχρονόπουλου), για ενημέρωση και συμπλήρωση της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο υπεύθυνος του ERASMUS
Πολυχρονόπουλος Δημήτρης
Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: